הועדה הציבורית לחקר רצח יצחק רבין
  www.therabinkilling.com
חקר רצח רבין
יום ג', יח’ בניסן תשע”ט
המכתב פונה לד"ר רונן ברגמן, בעקבות מאמרו במוסף "הארץ" מ-3.2.2000 על "מלחמת הרופאים" באשר לממצאים הסותרים של הרופאים שטיפלו ביצחק רבין, וקורא לו, לחבר את העובדות שהביא אז, עם הממצאים האחרונים של ועדת אדיר זיק, באשר ל"דם הרע" שמאחורי הסתרת העבודות והכחשת אמת לגבי מה שאכן אירע ברצח.

לכבוד ד"ר רונן ברגמן ידיעות אחרונות רח' מוזס 2 תל אביב גם בדוא"ל  ronen-be@yedioth.co.il א.נ."מלחמת הרופאים" - מאמרך במוסף "הארץ" מה-3.2.00 (להלן "המאמר") 1.                הננו מתכבדים להפנות את תשומת לבך להתפתחויות האחרונות בחקירת רצח רבין, שחלקן קשורות ישירות לתוכן אותו קטע מן המאמר הר"ב (נספח 1). "הוועדה הציבורית לחקר רצח רבין ע"ש אדיר זיק" (להלן "הועדה"), ריכזה במשך 12 שנים אסופת מסמכים רשמיים (מבית החולים, מהמשטרה, ממשפטו של עמיר, מדו"ח ועדת שמגר ומהתקשורת) אשר מוכיחים מעבר לכל ספק ומזויות ראייה אחדות ובלתי תלויות זו בזו, שרבין לא נרצח על ידי עמיר ושבמקרה "הטוב" עמיר היה בליל הרצח הפתי ולא משת"פ ביודעין. על כך שהוא כיום הפתי אין ממצאי הוועדה מותירים מקום לספק. בחרנו להדגים בפנייך אחת מזוויות הראייה הללו בגלל זיקת הגומלין בינה לבין המאמר: אנו מניחים ששליטתך בחומרים שהיו ידועים במרץ 2000 תקל עליך את הסקת המסקנות מהחומרים שנאספו על ידי הוועדה במהלך 9 השנים שחלפו מאז.   א.    למעלה מ-5 שנים אחרי פרסום המאמר הוקרן לראשונה סרטו של נפתלי גליקסברג "תיק לא סגור"  (להלן "הסרט"). בין השאר הציג בו פרופ' יהודה היס אישית צילום רנטגן של החזה של רבין, שבוצע בביה"ח "איכילוב" ב-5.11.05 ב- 02:15, דהיינו, כ-4 שעות אחרי שרבין הובא לשם (להלן "הצילום"). בצילום נראה בבירור קליע שנעוץ "בעמוד השדרה או מעליו", על פי קביעתו של פרופ' ליבסון, מנהל מכון הרנטגן ב"הדסה" עין כרם (ראה נספח 2). מיקום הקליע עקבי עם אבחנתו של פרופ' (אז ד"ר) מרדכי גוטמן בעניין חוליות מרוסקות שנימושו על ידו במיון, כפי שהאבחנה גם מצוטטת במאמר.   ב.     בדו"ח הפתולוגי (נספח 3) מתאר ד"ר היס בפירוט 2 קליעים (מסוג הולופוינט, על פי תיאורו) שמצא בגופה ואשר נורו מאחור: האחד חדר בחלק העליון של בית החזה מימין, ונמצא על ידי ד"ר היס מעבר לצלעות הקדמיות, ברקמת השומן התת עורי בקדמת בית החזה מימין. השני פגע מעל מותן שמאל, חדר את הטחול, את הסרעפת ואת בסיס אונת הריאה התחתונה ונמצא על ידי ד"ר היס בשער הריאה השמאלית. אף אחד משני הקליעים הללו איננו יכול להתאים לקליע אליו מתייחס פרופ' ליבסון.   ג.       את צמד המילים "פצע היציאה" בדו"ח של ד"ר גוטמן ניתן להבין כ"יציאה מהריאה", אליה מתייחסת הפיסקה במפורש. כך או כך, הוא לא טעה כאשר קבע, ולו על סמך מישוש, פגיעה בעמוד השדרה, שאת סיבתה האפשרית - קליע - מאשר פרופ' ליבסון.   ד.      לפגיעה זו אין זכר בדו"ח הפתולוגי של פרופ' היס. יתר על כן, קביעת "קואורדינטות" כה מדויקות של הפגיעה - בין 2 חוליות מסויימות (5D ו-6D) של עמוד השדרה - יכלה להיעשות על ידי ד"ר גוטמן רק על סמך צילום רנטגן. ודוק: לעניין זה אין נפקא מינה אם השתמש בצילום שהוצג על ידי ד"ר היס בסרט או בצילום אחר קודם לו בזמן, שעצם קיומו הוסתר מבית המשפט ומוועדת שמגר.   ה.     מן הממצאים דלעיל עולה, שלגופו של רבין נורו 3 קליעים. אחד מהם, שפגע בעמוד השדרה, היה שם בוודאות 4 שעות אחרי הגעתו של רבין לבית החולים. לכן אין ספק שזה הקליע אליו מתייחס ד"ר גוטמן כזה שפגע בין חוליות עמוד השדרה 5D ו-6D וקטל את רבין, ואשר הועלם על ידי ד"ר היס מהדו"ח שלו: רק שני האחרים, זה שנמצא בשער הריאה השמאלית וזה שנמצא מתחת לעור באזור הפטמה  הימנית, מתוארים בנספח 3.   ו.       "פרופ' גוטמן טעה פעמיים" אתה כותב במאמר, "ראשית, בגופו של רבין לא היו פצעי יציאה וגוטמן איבחן בטעות פצע כניסה של אחד הכדורים כפצע יציאה. שנית, אף חוליה לא התרסקה". צר לנו, אך קביעתך כי "טעה פעמיים", ובאותו פציינט, עושה עוול קשה לאיש מקצוע מן המעלה הראשונה. הממצאים דלעיל מוכיחים שפרופ' גוטמן לא טעה כלל בהיותו במיון: במסמך הכתוב בכתב ידו ושנחתם על ידו במיון אין כל איזכור של פצע יציאה בגב, ועמוד השדרה של רבין אכן רוסק מפגיעת קליע שנורה מלפנים.   ז.      שרשרת הטעויות של פרופ' גוטמן התחילה רק אחרי שחתם על מותו של רבין במיון ב-22:30, והיא אומרת דרשני לא פחות משרשרת טעויותיה של אושייה רפואית אחרת - פרופ' היס. גם הן, ראה זה פלא, באותו פציינט עצמו, וגם הן - פלא על פלא - אחרי 22:30.   ח.    לאבחנתו הנכונה של פרופ' גוטמן במיון יש משמעות דרמטית: על פיה לא יכול היה הפצע הקטלני להיגרם בשום אופן מקליע שנורה על ידי עמיר, ככל שכזה נורה בכלל.   ט.    סרט הוידאו של רוני קמפלר (להלן "הסרט") צולם מהצד. נראה בו בבירור הבהק ירי אחד (!) בגובה חגורת הכתפיים של רבין כששניהם - רבין ועמיר - במצב הליכה. בדו"ח הפתולוגי של ד"ר היס (נספח 3) מתואר כיוון תעלת הכניסה של הקליע במותן השמאלי של רבין "משמאל לימין ומלמטה למעלה". על פי מצבם היחסי של  עמיר ורבין בסרט אין כל סיכוי שקליע בעל מאפיינים כאלה נורה על ידי עמיר ברבין בכיכר: קליע שמסלולו כזה יכול היה לחדור לגופו של רבין בכיכר רק אילו נורה מאחור וכשהיורה לפחות במצב כריעה אם לא במצב שכיבה. טענה כזו לא נטענה במשפטו של עמיר ולא על ידי ועדת שמגר. לעומתו, רבין היה גם היה במצב שכיבה: החל מרגע בלתי ידוע בדרך מהכיכר אל בית החולים ועד שנקבר (רוב הזמן על שולחנות טיפול בביה"ח ואולי גם על אלונקה באמבולנס). רק במרחבי הזמן והמקום הללו יכול היה להיפגע על ידי הרוצח(ים) בכלל ומהקליע הזה במותן בפרט.   2.                  סיכום הממצאים הנ"ל הוא: א.    בדו"ח הראשון שכתב בכתב ידו לא טעה ד"ר גוטמן באיבחון הקליע הקטלני. ב.     רבין נורה ירי חי לפחות על ידי אדם נוסף אחד ולפחות ב-2 קליעים: אחד מלפנים בחזה ואחד מאחור במותן שמאל. ג.      שתי המסקנות הנ"ל בלתי תלויות בשאלות האם גם יגאל עמיר ירה בו ואם ירי כזה, ככל שהתבצע, היה  סרק או חי.   כל אלו נתמכים במידע נוסף, בלתי תלוי בממצאים דלעיל ובנספחים הר"ב, בחלקו חדש ומתפרסם לראשונה באתר הוועדה בכתובת: http://www.therabinkilling.com   כך, למשל, הציג חיים יטיב, דובר אתר "נקים ישראל", ליועה"מ לממשלה, למפכ"ל המשטרה ולראש השב"כ מסמכים, שחלקם נחשף לראשונה בסרט, המוכיחים שפרופ' היס שיקר לוועדת שמגר ושהטעה אותה ביודעין. המסמכים הללו הוצגו לנמעניהם כבר ב- 30.6.08 אך עד היום לא הייתה כל התייחסות של מי מהגורמים הללו לתלונה, אותה תוכל לקרוא כאן: http://www.nakim.org/israel-forums/viewtopic.php?t=212172   3.                רשת הטלוויזיה הגרמנית ARD מחזיקה בסרטון בו מדווח מר שארל אנדרלין (יוצר עלילת מוחמד א-דורה ויקיר שלטונות ישראל גם לאחר מכן) בריאיון למצלמה, שהוא: א.    מחזיק בסרט "היסטורי" שהוסרט בכיכר בליל הרצח ושבו מתועד "מעצרו של יגאל עמיר". (לא נאמר שם "רצח רבין"!) ב.     אינו מקבל את ה"קונספירציות" שקושרות את שמעון פרס לרצח והטוענות ש"יגאל עמיר לא יכול היה לפגוע ברבין".   החוקר הראשי של הנושא מאז הרצח, חבר הוועדה מר נתן גפן, הגיש ב-27.3.2009 תלונה למשטרה נגד  מר אנדרלין (שהוא גם אזרח ישראלי) בגין העלמת ראיות. זו, הידועה ביעילותה, נזקקה ליומיים בלבד כדי לדעת ש"אין אשמה פלילית" ולהודיע לו כי על כן אין בדעתה לחקור את תלונתו.   4.                ממצאי הוועדה מקנים ל"מלחמת הרופאים" מימד נוסף, שלא יכול היה להיות לנגד עיניך בעת כתיבת המאמר. מהמאמר ניתן להבין שיש הרבה "דם רע" מאחורי המלחמה הזו, ומן הסתם גם זה היה ברקע הדברים. דא עקא, אם תעבור על מסמכי הוועדה תגלה שיכול להיות מאחורי המלחמה הזו גם דיון מקצועי - ענייני ותם-לב, אם אכן נבדו ראיות רפואיות ואם אחרות הועלמו מבית המשפט ומוועדת שמגר. אתה מוזמן להשתמש בממצאי הוועדה כדי לעדכן את מאמרך, ונשמח לסייע לך ככל שנוכל.   5.                חברי הוועדה הם אנשים פרטיים המממנים מכיסם את הזמן ואת הכספים הדרושים לתפעול הוועדה. באמצעינו הדלים הצלחנו להוכיח באמצעות מסמכים רשמיים, בלבד שעמיר לא יכול היה לבצע את הרצח. אנו סבורים שיותר משזו זכותו של כל ישראלי  לדעת את כל  האמת שמאחורי הרצח – זו חובתו. לצורך מילוייה אנו מעמידים את ממצאינו לרשות כל מי שימצא בעצמו את היושר האינטלקטואלי ואת האומץ הנדרשים כדי "להתבלבל מהעובדות". אנחנו עושים זאת כבר 12 שנים.   6.                איננו סבורים שמתפקידנו לגלות את הרוצח ואת מניעיו, וגם לו סברנו כך לא היה בכוחנו לעשות זאת, ולו רק מפני שאיננו מוסמכים לחקור תחת אזהרה. עמדתנו היא, אפוא, שחשיפתו והעמדתו לדין הן חובות המונחות לפתחם של כל האורגאנים של מדינת ישראל האמונים על אכיפת החוק, ובנסיבות העניין – גם על מבקר המדינה מטעמים המפורטים להלן.   7.                באתר הוועדה ובאתר עמותת "נקים, ישראל" (http://www.nakim.org) נחשף מידע רב המצביע על מעשיה ומחדליה של המדינה: היא אינה מסתפקת בהתחמקות ממילוי חובותיה לחקור ולהעמיד לדין, אלא גם מנסה להלך אימים על חברי הוועדה, על דובר עמותת "נקים" ועל הציבור המוכן להקשיב לדבר הוועדה. על כל אלה – באתר הוועדה.   8.                ניסינו לעניין עיתונאים אחדים הן בממצאינו והן בהתנהלות המדינה נגדנו ו"הם מ-פ-ח-ד-ים!". גם אנחנו, ובכל זאת אנו מציעים לך את מלוא שיתוף הפעולה בחשיפת האמת, תהא אשר תהא. לנו אין ספק שזה גדול מווטרגייט.     בכבוד רב     פרופ' אריה זריצקי = = = = = = = Professor Arieh Zaritsky, Ph.D. = = = = = = Department of Life Sciences                tel: 972-8-6461.712 Ben-Gurion University of the Negev  (H): 972-8-6499.238 POB 653, Be'er-Sheva, Israel 84105   fax: 972-8-6278.951 mobile: 972-545-955.670         (alt.: ariehzar@gmail.com) ariehz@bgu.ac.il    http://www.bgu.ac.il/life/zaritsky.html בשם חברי הוועדה הציבורית ע"ש אדיר זיק לחקר רצח רבין (בסדר אלפאביתי): רות אייזיקוביץ, נתן גפן, הלל ויס, אריה זריצקי, דוד חן, רחל טסה, קטי כהן נספח 1קטע מן המאמר של ר. ברגמן -- ר' למטה נספח 2חוו"ד של פרופ' ליבסון, מנהל מכון הרנטגן, הדסה, על צילום החזה של יצחק רבין -- ר' למטה נספח 3קטע מהדו"ח הפתולוגי בו מתאר ד"ר היס בפירוט 2 קליעים מסוג הולופוינט, שעל פי תיאורו, שמצא בגופה -- ר' למטה  

 
נספח ב'נספח ג'עותק המכתב החתום שנשלח לד"ר רונן ברגמן