הועדה הציבורית לחקר רצח יצחק רבין
  www.therabinkilling.com
חקר רצח רבין
יום ג', יח’ בניסן תשע”ט
ראיון קצר בן 5דקות. אריה זריצקי מבהיר בו את עיקר הדברים: הגרסא הרשמית לא מחזיקה מים, אך אין גרסא חליפית, והאיש שיודע - המאבטח יורם רובין, קודם לתפקיד ר' יחידת שמירת אישים, ואי אפשר לראיינו
18:27 (25/10/15) gadi eshel

http://ariehz.weebly.com/uploads/2/9/6/1/29618953/%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%95%D7%9F_%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%95-%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%9D_%D7%96%D7%A8%D7%99%D7%A6%D7%A7%D7%99.mp3