הועדה הציבורית לחקר רצח יצחק רבין
  www.therabinkilling.com
חקר רצח רבין
יום ג', יח’ בניסן תשע”ט
בטופס המיון הראשוני מדווח על פצע ירי בודד בחזה מימין, "פצע היציאה  לכיוון חוליה D5-6, עם ריסוק של החוליה.". כלומר, רבין נפגע מקליע שנורה מלפנים, חדר ופגע בעמוד השדרה.

פגיעה בעמוד השדרה בטופס המיון הראשוני מדווח על פצע ירי בודד בחזה מימין, "פצע היציאה  לכיוון חוליה D5-6, עם ריסוק של החוליה."  קישור לקובץ ב. טופס המיון הראשוניכלומר, רבין נפגע מקליע שנורה מלפנים, חדר ופגע בעמוד השדרה. עוד בליל ההתנקשות הודיעו 3 רופאים בכירים, ח"כ ד"ר יורם לס, שר הבריאות ד"ר אפרים סנה, ומנהל בי"ח איכילוב פרופ' גבי ברבש (כל אחד לחוד!) על פגיעה בעמוד השדרה !  ח"כ ד"ר יורם לס *וידאו:20109-X1Rfe1hX2U&יורם לס.wmv* פרופ' גבי ברבש *וידאו:20113-tfRgWU54hz&גבי ברבש,.wmv* ד"ר אפרים סנה *וידאו:20114-8pmVz799Q5&אפרים סנה.wmv* שבר בחוליה של עמוד השדרה מתואר במסמכים נוספים של בית החולים. גיליון חדר הניתוחגם בגיליון חדר הניתוח מדווח על ריסוק חוליה בעמוד השדרה. "הקרע בריאה המוביל לאזור עמוד שדרה תורקלי (ב-D5-6 בערך) שם נימוש ריסוק עצם.” זהו תיאור המסלול של קליע, שעשה דרכו מקידמת החזה לריאה ופגע בעמוד השדרה. תיאור זה תואם את טופס המיון הראשוני.  טופס המיון הראשוניבטופס המיון הראשוני נרשם פריאפיזם, שהינו  ממצא אבחנתי לקטיעה של חוט השדרה. הדוח המסכם של בית החוליםגם בדיווח המסכם אוזכר ריסוק חוליה. צילום הרנטגןכדור בעמוד השדרה נראה בצילום הרנטגן שנערך לפני הנתיחה הפתולוגית.  הדוח הפתולוגי של ד"ר היסלמרות כל העדויות האלה, כתוב במפורש בדוח הפתולוגי שחיבר פרופ' היס:"18. בחוליות עמוד שדרה גבי ומותני אין שברים" ! (דוח פתולוגי, עמ' 5) שאלת המפתחמדוע הפגיעה בחוליה נעלמה מהדוח הפתולוגי, וגם מדוח ועדת שמגר שמתבסס עליו? על פי דעתו המקצועית של רופא בכיר, שעבד מספר שנים בחדרי מיון של בתי חולים שונים בארץ: • לא יתכן ריסוק חוליה ללא פגיעה בחוט השדרה; • פגיעה בחוט השדרה  משמעותה שיתוק מיידי; • שיתוק איננו מאפשר פנייה לאחור !   *וידאו:20116-TL2t0fQ1fi&D5-6.wmv* סרט הוידאו של "רוני קמפלר" שפורסם חודשיים אחרי הרצח  מכאן ההסבר לעובדה שהפגיעה בחוליה הועלמה מהדוח הפתולוגי: הודאה בריסוק חוליה משמעותה, שהירי הקטלני לא אירע בחניית העירייה!רבין הפנה את ראשו לאחור אחרי הירי, ואחרי כן החזירו לפנים.