הועדה הציבורית לחקר רצח יצחק רבין
  www.therabinkilling.com
חקר רצח רבין
יום ג', יח’ בניסן תשע”ט
רותי איזיקוביץ מתעדת מסע של עו"ד בעז שפירא ושלה. מסע, שנועד לגרום לחשיפת השקרים על רצח רבין, כפי שהם עולים מתוך העובדות הידועות, עובדות גלויות שנאספו ע"י הוועדה ע"ש אדיר זיק, והיו - ועודן, מונחות כאבן שאין לה הופכין. מסע זה, שנועד לעורר נרדמים כנגד המרדימים, היה רצוף תקוות ואכזבות. זה היה מסע יזום שלצידו פגישות לא צפויות עם תסריטאים ועיתונאים, שפנו ביוזמתם אל הכותבת או אל חברי הוועדה, מבלי לדעת אודות הפעילות המקבילה באותו זמן. לצד פגישות אלה, נערכו גם פגישות יזומות על ידם. החל מפגישה עם כמה מבני משפחת רבין ועיתונאים מהשורה הראשונה, ועד לפגישות והתכתבויות לא מעטות, עם אישיות משפטית מהמעלה הראשונה. מן ההבטחות לתמוך בגילוי המוסתר לא נותרו אלא אכזבות. חלקן, בשל כוחות עלומים למחצה שהרתיעו באיומים - גלויים וסמויים, את מבקשי האמת. השקרים גלויים. האמת עדיין נסתרת.
21:43 (23/02/19) gadi eshel

רותי איזיקוביץ,במכוסה ממך דרוש וחקור,02.2019.pdf