הועדה הציבורית לחקר רצח יצחק רבין
  www.therabinkilling.com
חקר רצח רבין
יום ה', טו’ בשבט תשפ”א
הספר בוחן את הגירסא הרשמית על הרצח. המחבר - נתן גפן, מציג סתירות רבות ומשמעותיות בממצאי תיק המשטרה: הן לגבי סימני הירי, הן באשר לזמני האירוע, הן לגבי סוגי התחמושת, והן בטווחי הירי. התחקיר מבוסס ברובו על מסמכים רפואיים. גפן מתאר בספרו את ארבע הגרסאות הרפואיות השונות, לגבי מיקום פגיעת הקליעים בגופו של רבין. כמו-כן, עולה מן המסמכים הרפואיים הרשמיים, מסקנה בלתי אפשרית שרבין מת פעמיים. הניתוח הנסיבתי מוביל כל בר דעת לכך שהיה כאן איזשהו כשל, שהסתיים ברצח הטרגי. האפשרות הסבירה נסיבתית היא, שאווירת הביקורת החריפה על רבין ומדיניותו - מצד הימין והמחנה הלאומי - אווירה שהוגדרה כ"הסתה", הביאה את חבריו מה"שמאל" לתכנית "עוקץ". עוקץ שיכפיש את מחנה הימין. התוכנית הסתיימה ברצח רבין, אם כי אין הוכחה פורנזית לכך שזו הייתה הכוונה.

הספר "עוקץ קטלני" בוחן את הגירסא הרשמית על הרצח. המחבר - נתן גפן, מציג סתירות רבות ומשמעותיות בממצאי תיק המשטרה: הן לגבי סימני הירי, הן באשר לזמני האירוע, הן לגבי סוגי התחמושת, והן בטווחי הירי.התחקיר מבוסס ברובו על מסמכים רפואיים. גפן מתאר בספרו את ארבע הגרסאות הרפואיות השונות, לגבי מיקום פגיעת הקליעים בגופו של רבין. כמו-כן, עולה מן המסמכים הרפואיים הרשמיים, מסקנה בלתי אפשרית שרבין מת פעמיים.הניתוח הנסיבתי מוביל כל בר דעת לכך שהיה כאן איזשהו כשל, שהסתיים ברצח הטרגי. האפשרות הסבירה נסיבתית היא, שאווירת הביקורת החריפה על רבין ומדיניותו - מצד הימין והמחנה הלאומי - אווירה שהוגדרה כ"הסתה", הביאה את חבריו מה"שמאל" לתוכנית "עוקץ", שתכפיש את מחנה הימין. התכנית הסתיימה ברצח רבין, אם כי אין הוכחה פורנזית הוכחה לכך שזו הייתה הכוונה.עם זאת, אין למחבר - נתן גפן - תיאוריה מגובשת אחת לגבי התכנית שהידרדרה, והוא מציג שתי חלופות.אנקדוטה מקורית בספר נוגעת לקשר בין משפט קתב לרצח רבין. את עסקת הטיעון של הנשיא לשעבר - משה קצב, עם פרקליטות המדינה, קושר גפן לעובדות בפרשת הרצח. קצב היה בבית החולים איכילוב בליל הרצח, ויכול היה לנצל את מה שראה שם על מנת להינצל ממשפט ה'אונס'. גפן מסביר באופן משכנע למדי, מדוע למערכת המשפטית לא נותרה ברירה, אלא בכל מקרה להרשיע את קצב, לאחר שביטל את עסקת הטעון. גפן מביא עוד דוגמאות שנראות כניצול עובדות הסותרות את הגרסה הרשמית. עובדות שנפלו לידיהם של אחרים שלא היו קשורים לרצח רבין.למרות פועלו רב השנים של המחבר בהצגת נתונים הסותרים את הגרסה הרשמית, ואעפ"י שמספר עיתונאים בכירים פירסמו בעבר פניות לגורמים רשמיים שונים כדי שיפריכו את טענותיו, הרי עד כה, 18 שנים לאחר הרצח, לא נמצא כל גורם רשמי מוסמך שינסה להפריך את הטיעונים שמעלה במחבר בספר זה, ובהתמדה, בכל מקום שניתן לו פתחון פה.נסיון הגורמים המוסמכים להתעלם מטיעוני החוקר נתן גפן ולשלוח את טיעוניו למחוזות ההשכחה, משיגים אך את ההיפך.הגהה ועריכה הלשונית: רותי איזיקוביץ'.הספר ניתן להורדה כאן באתר, או לרכישה במהדורה מודפסת, כדלקמן:עברית: http://www.netbook.co.il/Book.aspx?id=506 באנגלית: http://www.netbook.co.il/Book.aspx?id=469 אמאזון: http://www.amazon.com/Deadly-Sting-research-assassination-Minister/dp/1499284446/ref=sr_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1403963957&sr=1-4&keywords=natan+gefen עוקץ קטלני,נתן גפן: להורדה