הועדה הציבורית לחקר רצח יצחק רבין
  www.therabinkilling.com
חקר רצח רבין
יום ג', יח’ בניסן תשע”ט
"כמה קליעים שנורו מאקדחו של יגאל עמיר הרגו את יצחק רבין?" --- (א). 0 ?••• (ב). 1 ?••• (ג). 2 ?••• (ד). 3 ?••• ה). >3 ?••• (ו). כל התשובות נכונות ?••• (ז). כל התשובות פרט ל-א' הן נכונות ?•••

"כמה קליעים שנורו מאקדחו של יגאל עמיר הרגו את יצחק רבין?" תשובות אפשריות: א. אף אחד ב. אחד ג. שניים ד. שלושה ה. יותר משלושה ו. כל התשובות נכונות ז. כל התשובות פרט ל-א' הן נכונות - לפי חדשות חצות באותו הלילה, ב"קול ישראל", תשובה ב' היא הנכונה - לפי "וועדת שמגר", תשובה ג' היא הנכונה - לפי פרופ' ברבש, מנהל ביה"ח "איכילוב" בליל הרצח, תשובה ג' היא הנכונה לפי שר הבריאות דאז, ד"ר אפרים סנה, תשובה ד' היא הנכונה לפי עדותו של ד"ר קלוגר במשפטו של יגאל עמיר, תשובה ה' היא הנכונה לנוכח הדיס-אינפורמציה של "וועדת שמגר", תשובה ז' היא נכונה ..... לפי החקירה של מר נתן גפן וחברי "הועדה ע"ש אדיר זיק לחקר רצח רבין", תשובה א' היא-היא האמת הצרופה!

 
 
 
 

רענן הודעות/תגובות

עד כה: 2 הודעות/תגובות ב 1 דיונים.

cmdOrder התחלה לסוף

All Reviewsפתיחה/סגירה כל ההודעות/תגובות ברצף

Add Reviewהוסף הודעה/תגובה

1 Message without responce
06-04-10, 10:13:10

חיים

Message without responce
18-10-10, 19:52:30

י.ס , התנחלות שיך מוניס

All Reviewsחזרה לדף ראשי

Add Reviewהוסף הודעה/תגובה

וידאו

Video

וידאו YouTube

YouTube Video

תמונה

Picture

מקרא:

תגובת מנהל

Management review

תגובה ללא תוכן

No content review

תגובה חדשה

New review

אודיו

Sound

הודעה ללא תגובה

Message without response

הודעה עם תגובה

Message with response

קובץ

File

פלאש

Flash