הועדה הציבורית לחקר רצח יצחק רבין
  www.therabinkilling.com
חקר רצח רבין
יום ג', יח’ בניסן תשע”ט
תחקירניו של גדי סוקניק ריאיינו במשך מספר שעות שניים מחברינו. במשך רובו המוחלט של זמן הריאיונות האלה הוצגו בפניהם ממצאים, המוכיחים לכאורה שלא עמיר הוא שרצח את רבין. זו הפעם הראשונה שאמצעי תקשורת כלשהו נחשף בצורה כזו לחומרים שלנו, ועיתונאות מקצועית הייתה מציגה לצופים את הממצאים ומנסה להקשות עלינו בשאלות לגביהם. אך האג'נדה של סוקניק ו/או של הערוץ הפוכה מהאמת, והיא זו המובאת בסרט, לאמור: 1. כל המתנחלים הזויים. איך יודעים? עובדה, הם אומרים שלא עמיר הוא הרוצח; 2. המתנחלים הם מחוללי ההסתה, ולמרות "אשמתם" זו, הם חשים כקורבנותיה; 3. בקרב המתנחלים מסתתר רוצחו של נתניהו. איך יודעים? עובדה - הם שמחים על רצח רבין; 4. זה הכל הדתיים האלה. אין אחד שלא חובש כיפה שטוען שרצח רבין היה ביום שהתפנצ'ר.

27.10.2010 הוועדה הציבורית ע"ש אדיר זיק לחקירת רצח רבין http://www.TheRabinKilling.com לכבוד ד"ר אילן אבישר יו"ר מועצת החדשות השנייה moraz@rashut2.org.il לידיעת מר יוסי ורשבסקי מנכ"ל ערוץ 10: yossiy@10.tv מר גיורא רוזן נציב תלונות הציבור: natziv@rashut2.org.il הנדון: הסרט "רצח רבין–ימינה" (מאת גדי סוקניק, שודר בערוץ 10ביום ד' 20.10.10) א.נ. אנו מתכבדים להפנות את תשומת ליבך למגמתיות ולחוסר האיזון משולחי הרסן הבאים לידי ביטוי בסרט הזה בכלל, ולדילטנטיות המוחלטת בכל מה שנוגע לעבודתנו בפרט. מגמת הסרט גלומה בעצם שמו, והיא מבוטאת היטב במאמר ביקורת ב-ynet היוצא מגדרו לשבח את הסרט, לאמור: "זה היה משדר מצוין שניסה להתחקות אחר הלכי הרוח האמיתיים בקרב אנשים החיים מעבר לקו הירוק ולפעמים גם מעבר לגבולות השפיות". ואכן, בזה עסק הסרט: באוכלוסייה החיה מעבר לקו הירוק, שרובה, אליבא דסוקניק, נגוע בטירוף. הסרט מנסה "למכור" לצופה את התזה שלטירוף הזה יש שני מרכיבים משלימים זה את זה: עליצות על הרצח ואמונה בתיאוריות קונספירציה הזויות. לא נעדרת ממנו גם תובנה יוצאת דופן בעמקותה מתחום הפסיכולוגיה החברתית: ה"זומבים" מסרבים להאמין שעמיר רצח את רבין, כדי להקל מעל עצמם את ייסורי המצפון על שהם רצחו אותו. ואחרי כל אלה כמעט מיותר להזכיר את הפרומו המשתלח שהועלה באתר האינטרנט של הערוץ כ-10 ימים לפני הקרנת הסרט. לא היינו נדרשים לכל אלה לולא הביא אותנו סוקניק כתנא דמסייע. תחקירניו ריאיינו במשך מספר שעות שניים מחברינו, ביניהם התחקירן שבינינו. במשך רובו המוחלט של זמן הריאיונות האלה הוצגו בפניהם ממצאים, המוכיחים לכאורה שלא עמיר הוא שרצח את רבין. זו הפעם הראשונה שאמצעי תקשורת כלשהו נחשף בצורה כזו לחומרים שלנו, ועיתונאות מקצועית הייתה נוהגת במקרה כזה כמצופה ממנה: מציגה לצופים את הממצאים ומנסה להקשות עלינו בשאלות לגביהם. סוקניק לא נהג כך ואנחנו גם יודעים למה: מפני שהממצאים לא מותירים מקום לספק ביחס לאמת, ומשום שהאג'נדה של סוקניק ו/או של הערוץ היא הפוכה מהאמת והיא זו המובאת בסרט, לאמור: 1. כל המתנחלים הזויים. איך יודעים? עובדה - הם אומרים שלא עמיר הוא הרוצח. 2. המתנחלים הם מחוללי ההסתה ולמרות "אשמתם" זו, הם חשים כקורבנותיה. 3. בקרבם מסתתר רוצחו של נתניהו. איך יודעים? עובדה - הם שמחים על רצח רבין. כך רתם אותנו סוקניק לעגלת ההסתה שלו. במקום להתייחס לגופם של החומרים שלנו, התייחס סוקניק לגופם של חברינו המרואיינים: מדברי האחד השאיר רק את מה ששירת את האג'נדה שלו והתעלם לחלוטין מהעדויות ומהמסמכים שהציג לו. בעניין התחקירן הוא אף הגדיל לעשות: מר נתן גפן רואיין במשך למעלה משעתיים שבסיומן התברר לתחקירנית שלא תציל מפיו דבר פרט למסמכים ולעדויות. אלה - מה לעשות - או סותרים את האג'נדה של סוקניק או לפחות אינם משרתים אותה. לכן התחקירן בסרט - יוק. אנו מנצלים הזדמנות זו כדי להביא לידיעתך את מהותה של עבודתנו. לא נלאה אותך כאן בפרטים, שאת רובם תוכל למצוא באתר האינטרנט שלנו: http://www.TheRabinKilling.com, כפי שיכלו לעשות תחקירני ערוץ 10 לו באמת רצו. נאמר רק, שבתום תקופה של כ- 15 שנות מחקר, אנחנו מסוגלים לבסס על מסמכי מקור בלבד את ההיגדים הבאים: א. לא יגאל עמיר הוא שרצח את רבין. ב. אנשים העידו עדויות שקר בפני ועדת שמגר. ג. חלק מהממצאים המוכיחים שלא עמיר רצח, לא היו בפני ועדת שמגר וגם לא בפני בית המשפט שדן את עמיר. מכאן שהוועדה לא יכלה לרדת לחקר האמת גם לו רצתה, והיא כנראה לא רצתה. ד. הוועדה חרגה מן המנדט שניתן לה, שהיה מוגבל לבדיקת סידורי האבטחה. היא ראיינה רופאים, קבעה זמני ירי והרשיעה את עמיר עוד לפני תום משפטו. אנחנו שימשנו בסרט כמוקיון של סוקניק - הוא הביא אותנו כדוגמה לתיאוריות הקונספירציה האינסופיות המשתוללות מעבר לקו הירוק. חמש הערות לעניין זה: א. כולנו חילונים, למעט החבר הדתי היחיד שסוקניק מצא לנכון (באופן מקרי?) להעלות לאקרן. כולנו אקדמאים - מהם פרופסורים, דוקטורים, עו"ד, ואיש מאיתנו איננו מתנחל. את התיוגים הללו בחר סוקניק להסתיר מציבור צופיו. ב. המושג תיאוריית קונספירציה הוכנס למרכאות על ידי אלה המנסים לרמוז כאילו כל מי שאוחז בתיאוריה כזו הוא הזוי, ולא היא בהכרח: מתודולוגית, הן עולות בקנה אחד עם ההגדרה הפופריאנית של תיאוריה מדעית, עם האימפרטיב הדמוקרטי של זכות הציבור לדעת, ועל כן הן עולות בקנה אחד עם נשמת אפה של עיתונאות מקצועית. לדעתנו טוב יעשה כל עיתונאי המכניס את המושג למרכאות אם יחזיר את תעודתו בו ברגע, מפני שחדל להיות עיתונאי, והפך למשרתו של אינטרסנט. ג. כך או כך, במסכת ממצאינו אין לא תיאוריה ולא קונספירציה: איננו מתיימרים לדעת כל מה שקרה באותו לילה וגם אין לנו השערות (לא כל שכן - ידיעות) לגבי הרוצח ו/או מניעיו. לכן מי שמתייג את עבודתנו כתיאורת קונספירציה (עם או בלי מרכאות) הוא או שוטה, או רשע או שניהם גם יחד. כך או כך – הוא בוודאי בור. ד. ממצאינו מוצגים באינטרנט למעלה משנתיים ולפחות בינתיים לא הופרכו על ידי איש. ה. הממצאים, והסתירות הגלויות בינם לבין מסקנות ועדת שמגר ופסק דין בית המשפט שדן את עמיר הם שקוראים לחקירה חדשה, רצינית והוגנת. הסרט אמנם עושה עוול לא רק למקצוע העיתונאות אלא גם לענייננו, אבל אין בכך להפחית מחובתנו להיות הוגנים: אכן ידוע לנו שמעבר לקו הירוק יש מהלכים רבים לדעה שעמיר לא רצח את רבין. הסיבה האמיתית לכך איננה הפסיכולוגיה-בגרוש של סוקניק, אלא זו: מעבר זה של הקו הירוק איננו מסוגלים להציג בציבור את ממצאינו בגלל התנכלות "גורמי ביטחון" (ראה נא באתרנו). מעברו השני קיימנו עד היום עשרות הרצאות בפני אלפי אנשים ללא הפרעה: מן הסתם נוח למישהו שדעות המתוייגות כ"הזויות", אפילו אם הן האמת, תישארנה שם כדי שתהפוכנה את נושאיהן לשק החבטות של סוקניק ודומיו, (תל אביב והרצליה הן סיפור אחר לגמרי, ולכן ההתנכלויות). כל זה לא "מזיז", כמובן, לעיתונאי (במרכאות או בלעדיהן) שמגיע למפגש עם חומרים חדשים לו, כשהוא מצויד באג'נדה במקום בסקרנות עיתונאית מקצועית. איננו מעוניינים כרגע להיכנס לשאלה האם תיוג עבודתנו כ"תיאוריית קונספירציה", מבלי להציג את תוכנה ומבלי לאפשר לנו להגיב על התיוג הזה, הוא הוצאת דיבה אם לאו, אולם שני דברים נעלים מעל לכל ספק: התיוג מהווה עיתונאות מבית היוצר של "פראבדה", וגם גניבת דעתם של צופי ערוץ 2 באמצעות מצלמות הערוץ והמיקרופונים שלו. ברי שמקומם של שני אלה לא יכירם בשידורי הרשות שאתה מופקד עליה. על כן נבקשך להפעיל את סמכותך הרגולטורית באופן שיחייב את ערוץ 10 להקצות לנו לפחות אותה משבצת שידור ואותה אינטנסיביות של פרומואים שהקצה לצורך הכפשתנו, על מנת ליצור את מה שהוא נשמת אפה של העיתונות החופשית: דיון ציבורי בנושא שנוי במחלוקת על בסיס עובדות (במקרה שלנו - אפילו מסמכים) במקום התיוג והשחרת הפנים שביצע בנו סוקניק בשליחות הערוץ. אנחנו מקווים שבתשובתך לא תיתלה בטענה כי מלכתחילה התוכנית לא התכוונה לעסוק בכל עניין אחר הנוגע לרצח, אלא בבחינת תחושות הימין ("הקיצוני") והשינוי שחל בהן (אם בכלל) אחרי 15 שנים. תשובה מעין זו מופרכת בעליל על ידי העובדה שרוב זמן הריאיונות עם פרופ' ויס ועם מר נתן גפן, שאותם סוקניק בחר לא לשדר, הוקדש להצגת מסמכים ולהסברים על מהות המסמכים כמכחישי הגרסה הרשמית. בכבוד רב חברי הוועדה הציבורית ע"ש אדיר זיק לחקירת רצח רבין:פרופ'; אריה זריצקי, ariehzar@gmail.comפרופ'; הלל ויס, hillelweiss1@gmail.comנתן גפן, natangefen@walla.comד"ר רחל טסה, tassa@vms.huji.ac.ilרות איזיקוביץ, ruti.eisikowitch@gmail.com